Email In PDF.

Cch phng ng?a b?nh tim m?ch ? ph? n?

Khoa h?c ? ch?ng minh r?ng ? ?? tu?i sinh n?, h? th?ng tim m?ch c?a ph? n? ???c b?o v? b?i cc hormone sinh d?c n? (estrogen).

Ph? n? b? m?c cc b?nh tim m?ch mu?n h?n nam gi?i. Khoa h?c ? ch?ng minh r?ng ? ?? tu?i sinh n?, h? th?ng tim m?ch c?a ph? n? ???c b?o v? b?i cc hormone sinh d?c n? (estrogen), cc hormone sinh d?c ny c tc d?ng gi?m hm l??ng cholesterol c?a c? th?, b?o v? thnh m?ch v tim. Ph? n? qua sinh ?? th h? th?ng tim m?ch cng ???c b?o v? t?t h?n.

Cch phng ng?a b?nh tim m?ch ? ph? n?

Khoa h?c ? ch?ng minh r?ng ? ?? tu?i sinh n?, h? th?ng tim m?ch c?a ph? n? ???c b?o v? b?i cc hormone sinh d?c n? (estrogen).

Ph? n? b? m?c cc b?nh tim m?ch mu?n h?n nam gi?i. Khoa h?c ? ch?ng minh r?ng ? ?? tu?i sinh n?, h? th?ng tim m?ch c?a ph? n? ???c b?o v? b?i cc hormone sinh d?c n? (estrogen), cc hormone sinh d?c ny c tc d?ng gi?m hm l??ng cholesterol c?a c? th?, b?o v? thnh m?ch v tim. Ph? n? qua sinh ?? th h? th?ng tim m?ch cng ???c b?o v? t?t h?n.


Khi ??n tu?i ti?n mn kinh, l??ng hormon sinh d?c b? gi?m ?ng k? v b?t ??u giai ?o?n bng n? cc b?nh tim m?ch (huy?t p cao, b?nh m?ch vnh...) ? phi n? v?i di?n bi?n r?t ph?c t?p.
Tuy nhin, qua nghin c?u ng??i ta th?y r?ng, li?u php hormone thay th? khng th? gip ???c ph? n? ? tu?i mn kinh phng ng?a ???c s? pht tri?n c?a x? v?a ??ng m?ch v ? ?? tu?i ny, trong c? th? ph? n? khng nh?ng l??ng hormone sinh d?c b? gi?m m cn b? gi?m c? tnh nh?y c?m v?i cc hormone ny
.
Li?u php hormone thay th? ch? ???c dng v?i li?u ng?n ngy nh?m lo?i b? cc tri?u ch?ng r?m r? c?a ti?n mn kinh.
Ngoi ra, ? ?? tu?i ny, ph? n? th??ng c t? l? b? ti?u ???ng type 2 cao h?n so v?i nam v ?y l m?t trong cc y?u t? nguy c? chnh c?a b?nh m?ch vnh.

Ph? n? th??ng hay b? cc r?i lo?n tuy?n gip h?n so v?i ?n ng v cc r?i lo?n tuy?n gip gy ra nh?ng ?nh h??ng x?u v?i ch?c n?ng tim m?ch v d? gy t?ng nh?p tim.

Ph? n? th??ng c nhi?u v?n ?? (p l?c) trong gia ?nh v cng vi?c h?n so v?i ?n ng. Phi n? ngy cng b? tc ??ng b?i cc stress do s? thay ??i v? tr x h?i c?a h? trong th?i gian g?n ?y, v ?i?u ? d?n ??n s? ph v? cc c? ch? b?o v? s?c kh?e, ??c bi?t gy nn cc r?i lo?n tim m?ch.

Trong s? pht tri?n b?nh l tim m?ch, stress c vai tr c?c k? quan tr?ng. Trong tr?ng thi stress, huy?t p v nh?p tim t?ng cao. ?i?u ny t?o nn gnh n?ng cho tim, tim ph?i lm vi?c c?ng th?ng h?n v t?ng nguy c? pht tri?n cc qu trnh b?nh l.
Trong tr?ng thi stress, huy?t p ??ng m?ch t?ng, nh?ng ng??i th??ng xuyn b? tc ??ng c?a cc y?u t? stress s? c nguy c? cao b? m?c b?nh huy?t p cao. Stress c ?nh h??ng ln thnh ph?n ha h?c c?a mu, lm t?ng hm l??ng cholesterol thc ??y pht tri?n x? v?a ??ng m?ch.
Khi ? cc ??ng m?ch vnh tim b? h?p l?i, s? cung c?p mu cho c? tim b? h?n ch?, pht tri?n b?nh thi?u mu c? tim.

H? th?ng tim m?ch ? ph? n? d? b? t?n th??ng h?n khi c tc ??ng c?a cc tc nhn ??c h?i, v d? thu?c l, r??u bia... Cc nghin c?u cho th?y, 10 ?i?u thu?c l s? gy ra tc h?i v?i ph? n? nh? 15 ?i?u thu?c v?i ?n ng.

Cc nghin c?u ? cc n??c pht tri?n cho th?y, t? l? ng??i b? b?nh tim m?ch ? ph? n? cao h?n ? nam gi?i, m m?t trong cc l do chnh l do tu?i th? ? ph? n? cao h?n nam.
V m?t ?i?u khng may m?n l, cc ph??ng php can thi?p m?ch vnh hi?n ??i nh? thng m?ch vnh b?ng cch ??t stent, ph??ng php nong m?ch v n?i m?ch thng ??t hi?u qu? th?p ? ph? n?.

Nh? v?y ngoi cc nguy c? m?c b?nh tim m?ch nh? ? ?n ng, ? ph? n? cn c cc nguy c? b? sung. H?n n?a, b?nh huy?t p cao, x? v?a ??ng m?ch, b?nh m?ch vnh ? ph? n? di?n bi?n ph?c t?p h?n, hi?u qu? ch?a tr? km h?n so v?i ?n ng nn v?n ?? phng b?nh, pht hi?n v ch?a tr? k?p th?i cc b?nh ny l quan tr?ng hng ??u.

Nh?ng bi?n php phng ng?a b?nh tim m?ch ? ph? n?

- Gi?m cn n?u b? th?a cn, lun duy tr cn n?ng ? m?c h?p l (ph? n? ngoi 40 tu?i cn n?ng h?p l c th? tnh b?ng cch l?y chi?u cao (cm) tr? ?i 100 ho?c 105).

- Ph? n? khng nn u?ng r??u bia, ht thu?c l.

- T?ng c??ng rn luy?n th? d?c th? thao: ?i b? nhanh 40-60 pht/bu?i, t?t nh?t l h?ng ngy, ho?c khng d??i 5 bu?i/tu?n.

- Ch? ?? ?n u?ng ph?i h?p l: ?? no, ?? ch?t, th?c ?n ?a d?ng v b?o ??m v? sinh.

- H?n ch? s? d?ng mu?i ?n: khng qu 5-6g/ngy.

- T?ng c??ng ?n cc th?c ?n c ch?a nhi?u vitamin E, C, A, B6, B 12, acid folic v axt bo khng no Omega-3 ?? b?o v? thnh m?ch mu tr??c nguy c? hnh thnh cc m?ng x? v?a. Axt bo khng no Omega-3 c trong c, ??c bi?t l cc lo?i c bi?n (c h?i, c thu, c ng?, c trch, c mi...).
T?ng c??ng ?n cc th?c ?n c ch?a nhi?u cc nguyn t? vi l??ng nh? k?m, kali, magi, selen. Cng v?i cc vitamin C, E v A, selen ???c coi l cc ch?t ch?ng oxy ha (antioxydant), selen c nhi?u trong t?i ta, tm ??ng, c?i b?p, n??c ch xanh.

- Khng ?n th?t m?, da ??ng v?t v h?n ch? cc ?? ?n c ch?a nhi?u cholesterol nh? tr?ng gia c?m, tim, gan ??ng v?t, b?, kem, scla. T?ng s? ngy ?n c, ??u trong tu?n, dng d?u th?c v?t ?? ch? bi?n th?c ?n...

- Lun ki?m sot hm l??ng cholesterol, glucoza mu v cc ch? s? huy?t p ? m?c ?? cho php (khng v??t qu 140/90mmHg, ng??i b? ti?u ???ng - khng v??t qu 130/90mmHg).

- H?c cch ?i?u ha cu?c s?ng (trong gia ?nh, t?i cng s?, ngoi x h?i) ?? gi?m nguy c? b? tc ??ng c?a stress.

V ?i?u l?u cu?i cng l do cc b?nh tim m?ch th??ng hay xu?t hi?n ? ph? n? trong giai ?o?n mang thai ho?c ti?n mn kinh, n?u c ti?n s? gia ?nh v? b?nh tim m?ch (b?, m?, ng b, anh ch? em ru?t).
Nh?ng ng??i ny ph?i lun ch ki?m tra theo huy?t p trong su?t qu trnh mang thai ?? phng ng?a v ?i?u ch?nh k?p th?i phng ng?a b?nh huy?t p cao.


Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209