Email In PDF.

Cao huy?t p l m?t b?nh ko di. Th??ng cho r?ng b?nh ny l do kch thch ? bn ngoi qu m?nh, l?p ?i l?p l?i nhi?u l?n trong th?i gian di lm cho cng n?ng v? no r?i lo?n, m?t ?i s? ?i?u ti?t bnh th??ng c?a huy?t qu?n m gy nn b?nh huy?t p cao.

Huy?t p ln qu 140/90 c?t th?y ngn ???c coi l cao huy?t p. Ng??i b?nh th??ng c tri?u ch?ng ?u ??u, hoa m?t, tim ??p nhanh,m?t ng?, cng n?ng th?n suy gi?m

Tm hi?u v? cc ch? s? huy?t p


120/80 l ch? s? huy?t p ??i v?i ng??i bnh th??ng. Trong ? 120 l s? ?o huy?t p trn (Tm thu) v 80 l s? ?o huy?t p d??i (Tm tr??ng). B?nh cao huy?t p khi hai ch? s? trn, d??i cao h?n 140/90.

Ch? ?? sinh ho?t ?? gi?m cao huy?t p

Cao huy?t p l m?t b?nh ko di. Th??ng cho r?ng b?nh ny l do kch thch ? bn ngoi qu m?nh, l?p ?i l?p l?i nhi?u l?n trong th?i gian di lm cho cng n?ng v? no r?i lo?n, m?t ?i s? ?i?u ti?t bnh th??ng c?a huy?t qu?n m gy nn b?nh huy?t p cao.

Huy?t p ln qu 140/90 c?t th?y ngn ???c coi l cao huy?t p. Ng??i b?nh th??ng c tri?u ch?ng ?u ??u, hoa m?t, tim ??p nhanh,m?t ng?, cng n?ng th?n suy gi?m

Tm hi?u v? cc ch? s? huy?t p

Tham gia rn luy?n th? d?c nh? rn luy?n kh cng, thi c?c quy?n. Vi?c luy?n t?p th? d?c s? gip c? th? t? ?i?u ti?t, t? ?n ??nh c? th?.

Tinh th?n s?ng khoi, khng cu g?t

?n u?ng thanh ??m, cc lo?i th?c ph?m c l?i cho vi?c ?i?u tr? cao huy?t p nh?: cc lo?i ??u, c? c?i, rau c?n, rong bi?n, to ??, b ?ao,m??p, m?c nh?, l?c, h?t h??ng d??ng, v?ng, ?o, chu?i tiu, h?ng, to.v.v ?n t ?? ?n c m?, nhi?u colesterin nh? lng ?? tr?ng g, b?, lng l?n, c .v.v.

King u?ng r??u, bia, thu?c l, ch, caf, nh?ng ch?t kch thch.

Ch? ?? ?n nh?t, t mu?i

Bu?i sng ng? d?y u?ng thu?c h? huy?t p, khng u?ng thu?c h? huy?t p tr??c khi ?i ng?

T?m n??c nng hng ngy

U?ng nhi?u n??c khong, n??c ? ? tan

Gi?m b?t sinh ho?t v? ch?ng

D? cho vi?c ?i ??i ti?n d? dng, khng c? r?n khi ?i ??i ti?n

??m b?o th?i gian ng?, tr?ng thi ng? su

Trnh sc ??ng qu m?c, d? cho tinh th?n ?n ??nh

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209