Email In PDF.

Cch lm gi?m kh? n?ng b? b?nh tim

Cc nh khoa h?c cho bi?t tim m?ch l b?nh ti?n ?n, ai c?ng c th? m?c nh?ng ? m?c ?? n?ng nh? khc nhau. Theo th?ng k t?i M? c? m?t pht l?i c m?t ph? n? qua ??i v b?nh tim. Trn th? gi?i m?i n?m c 17 tri?u ng??i t? vong v b?nh tim m?ch, nh?ng ng??i c th?i gian lm vi?c t? 11 ??n 12 ti?ng/ngy c th? ??i m?t v?i nguy c? b?nh tim m?ch.

Theo cc chuyn gia nguyn nhn m?c b?nh tim th??ng th?y ? ng??i ht nhi?u thu?c l, ng??i c ch? ?? dinh d??ng khng ph h?p, ?n nhi?u m? nh?t l nh?ng lo?i m? c nhi?u cholesteron nh? m? ??ng v?t, kem s?a.. d? lm t?c ngh?n ??ng m?ch. ??ng th?i nh?ng c?n c?ng th?ng v gi?n d?, stress ko di, mi tr??ng nhi?m c?ng d? lm t?n h?i ??n tri tim T? vi?c xc ??nh nguyn nhn c?a b?nh tim, b?n hon ton c th? phng trnh v gi?m thi?u nguy c? b? b?nh tim b?ng cch

Cc nh khoa h?c cho bi?t tim m?ch l b?nh ti?n ?n, ai c?ng c th? m?c nh?ng ? m?c ?? n?ng nh? khc nhau. Theo th?ng k t?i M? c? m?t pht l?i c m?t ph? n? qua ??i v b?nh tim. Trn th? gi?i m?i n?m c 17 tri?u ng??i t? vong v b?nh tim m?ch, nh?ng ng??i c th?i gian lm vi?c t? 11 ??n 12 ti?ng/ngy c th? ??i m?t v?i nguy c? b?nh tim m?ch.

Theo cc chuyn gia nguyn nhn m?c b?nh tim th??ng th?y ? ng??i ht nhi?u thu?c l, ng??i c ch? ?? dinh d??ng khng ph h?p, ?n nhi?u m? nh?t l nh?ng lo?i m? c nhi?u cholesteron nh? m? ??ng v?t, kem s?a.. d? lm t?c ngh?n ??ng m?ch. ??ng th?i nh?ng c?n c?ng th?ng v gi?n d?, stress ko di, mi tr??ng nhi?m c?ng d? lm t?n h?i ??n tri tim T? vi?c xc ??nh nguyn nhn c?a b?nh tim, b?n hon ton c th? phng trnh v gi?m thi?u nguy c? b? b?nh tim b?ng cch


-Gi?m tiu th? ch?t bo:

Nn ?n nhi?u rau c? qu?, ng? c?c, ?n nh?ng th?c ph?m khng c ch?t bo ho?c t ch?t bo, ?n c, ??uv nh?ng th?c ?n protein c hm l??ng ch?t bo ha tan th?p (nh? th?t gia c?m, th?t n?c, protein th?c v?t). ?n t nh?ng th?c ?n c acid bo. Ch?n cc lo?i rau c? qu? c mu xanh ??m ho?c cc rau c? qu? c m?u ?? th?m nh? c chua M?i ngy nn u?ng n?t ly n??c du p ho?c cam p . Cc lo?i qu? ny c nhi?u vitamin C,E v cc khong ch?t nh? kali, natri, s?t.gip mu l?u thng , thc ??y qu trnh chuy?n ha cc ch?t.

-Khng u?ng r??u bia v thu?c l

R??u bia nhi?u s? c h?i cho s?c kh?e tuy nhin ? m?c ?? ?i?u ??, chng s? gip hm l??ng cholesteron t?t t?ng ln. Hy gi?i h?n c?n kht c?a b?n, khng nn u?ng qu 1 c?c m?i ngy ??i v?i ph? n? v 2 c?c m?i ngy ??i v?i nam gi?i.

-T?p th? d?c ??u ??n:

Ch?u kh rn luy?n s? gip gi?m hm l??ng cholesteron x?u ? trong mu. M?u l?n t?p nn dnh kho?ng t? 30 ??n 60 pht v c?n duy tr ??u ??n. Ngoi ra ?i b? c?ng r?t t?t cho s?c kh?e, b?n c th? t?ng d?n s? l?n ?i b? trong tu?n. Nh?ng ng??i khng t?p th? d?c c nguy c? b? b?nh tim cao h?n nh?ng ng??i tch c?c t?p th? d?c ?i?u ??. M?t cu?c s?ng khng v?n ??ng s? khi?n s?c kho? c?a b?n y?u ?i, c? th? ch?m ch?p l. Chnh v th?, hy t?p th? d?c th??ng xuyn ?? t?ng s?c ?? khng c?a c? th? v gi?m nguy c? m?c b?nh tim c?ng nh? m?t s? b?nh nghim tr?ng khc.

-Gi?m stress: Stress l nguyn nhn chnh gy ?au tim. C? g?ng gi? tm tr?ng tho?i mi ho?c h?n ch? t?i thi?u s? c?ng th?ng l cch t?t nh?t ?? phng trnh ?au tim.

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209